• 1ᵉ & 2ᵉ hypotheekadvies gesprek gratis

7 dagen per week bereikbaar |   KANTOOR MOBIEL

Spaarhypotheek

Bij de spaarhypotheek wordt voor de aflossing een kapitaalverzekering aan de hypotheek gekoppeld, waarbij u dezelfde rente krijgt vergoed die u ook aan de hypotheekverstrekker betaalt. Het eindkapitaal is gegarandeerd. De te betalen premie is echter slechts vast zo lang de rente niet wijzigt. Wijzigt de rente wel, wordt de te betalen premie aangepast.

Bij een lagere rente wordt de premie dus hoger, zodat u per saldo ongeveer dezelfde last over houdt. U ervaart dus per saldo geen voordeel van een lagere rente. Andersom geldt echter ook, dat u vrijwel geen nadeel ervaart van een stijgende rente. Uw rentelast wordt hoger, uw fiscale aftrek ook, en de spaarpremie wordt lager, waardoor u per saldo ook in deze situatie ongeveer dezelfde last overhoudt. Hierdoor wordt bij de spaarhypotheek ook wel gesproken over een rente dempend effect.

Veelal is de overlijdensrisicodekking gelijk aan het eindkapitaal, maar er zijn ook verstrekkers waarbij dat geen eis is. En de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen zijn vaak nogal hoog. Mede hierdoor komt het vaak voor, dat spaarpolissen na bijna 10 jaar nauwelijks een hoger kapitaal hebben opgebouwd dan de totale inleg. Een mogelijk voordeel hiervan is dat dan nog een afkoop zonder fiscale boete mogelijk is doordat er dan nog geen winstbestanddeel in de polis zit. Ook maakt dit een spaarhypotheek weinig flexibel.

Bij oversluiten worden nieuwe gezondheidseisen gesteld. Indien uw gezondheid intussen is verminderd, kan acceptatie onmogelijk of veel duurder worden, waardoor overgang naar een andere geldverstrekker ook bemoeilijkt wordt.

Voordelen

  • gegarandeerde eindopbrengst
  • maximaal fiscaal voordeel door volledige renteaftrek gedurende 30 jaar
  • gunstig bij hoge rente
  • premieverlaging bij stijgende rente
  • belastingvrije vermogensopbouw

Nadelen

  • premieverhoging bij dalende rente
  • ongunstig bij lage rente
  • vaak dure overlijdensrisicoverzekering
  • overlijdensrisicoverzekering is gekoppeld aan de levensverzekering
  • geen renteaftrek indien afgesloten na 31-12-2012, wel indien overgangsregime

Afspraak

Op uw gewenste
locatie!

Spoedcontact

Tijden

Ma t/m Za 09.00 - 21.00
Zondag alleen op afspraak

Regio's;
(Staat uw regio er niet bij? Bel 040-2985822 of +31620967444 voor een afspraak!)